Prescindint de l’escorça

En el nucli, sense barrejar-me.  En la perifèrie hi ha les meves pròpies cares, els modes, les Laures que ara volen això o allò. Prescindint de l’escorça, una llum ben certa s’encén descobrint l’amagatall. Després d’uns quants encontres a plena claror, aquesta troabada és un regal que em sorgeix ben fort a l’ànima.