El substrat del so

Dubtàvem sobre la seva naturalesa. De què està fet el so que és i deixa de ser? Quina és aquesta matèria que té la capacitat de deixar-te assaborir-la però que ja no hi és per ser engolida? Visiteu un parc d’atraccions i –sobretot – no us perdeu les muntanyes russes– va respondre el mestre.