Programa Feel The Sound

kirtans whatsaap

El so és cosa de, com a mínim, dos. Quan es toca la corda d’un instrument, la seva vibració produeix un so fruit d’un impacte que requereix d’unes cordes i d’uns dits en acció. Igual passa en la natura: una fulla i el vent, unes pedres i un riu.

Però hi ha un so que ve d’un altre lloc. És un so que és per ell mateix i que no necessita d’aquests dos actors. És un so lliure de fricció, és un so que és dins nostre i que es fa audible quan has perdut les paraules, quan la ment és més plana. És la ressonància de l’existir. És quan descobreixes que tota la creació està vibrant amb tu.

Feel The Sound per a què?

A través de la propsota Feel The Sound entrem en un primer contacte amb aquesta vibració interna des de la perspectiva del Naad Ioga, la ciència de la comunicació interna que té com a eixos principals l’escolta, el cant per posar-nos en contacte amb la nostra pròpia vibració ampliant la comunicació inetrna.

Com funciona el programa?

Es tracta de participar en les sessions mensuals per anar indagant en els diversos aspectes que conformen aquesta pràctica iòguia com són l’escolta, l’afinació, l’alliberament de la veu mitjançant la respiració, la pulsació i el ritme, el Raag, les paraules revelades, la composició i el kritan entre d’altres aspectes.

A través de pràctiques de naad yoga anirem prenent consciència de la nostra pròpia dimensió sonora, del caràcter de la nostra comunicació per a reconèixer aquells aspectes que se’ns faciliten i que ens proporcionen gaudi i benestar, al mateix temps que descobrim nous reptes en un panorama que s’amplia a mesura que ens hi anem endinsant.

Què es treballa en cada sessió?

1. – Naad Yoga. Posant les bases. A què ens referim quan parlem de Naad Yoga? Quins són els seus elements principals i de quina manera em puc plantejar aquest treball?
2. – Cantar escoltant . Ajustant l’afinació i l’escolta.
3. – Meditacions per la pulsació i el ritme. Quins ritmes formen part de la teva vida?
4. – La sensibilitat del Raag. Quès és un Raag? Com s’estructura?
5. – Cantant el sons divins. Cantant els poemes sagrats amb els raags prescriptius, tal com ho feien els Gurús Sikhs.
6. – Treball sobre un sabd I. Cantant els sons sagrats sengons la perspectiva del Naad.
7. – Treball sobre un sabd II. Cantant els sons sagrats sengons la perspectiva del Naad.
8. – Preparem un kirtan. Treball sobre el concepte de kirtan.
9. – Naad Yoga Kirtan. Presentació